Подарунки та конфлікт інтересів — людські стосунки чи корупція?

29 січня 2020, 11:51
Покупайте билеты на сайте Мы официальные партнеры Укрзализныци!
Роберт ВАСИЛЬ, «Магістраль». Фото Сержа ГОНЧАРОВА

Минулоріч в Укрзалізниці з’явився новий внутрішній нормативний документ — Кодекс етики. Наразі триває процес підписання співробітниками компанії декларації про ознайомлення з ним і згоди на виконання положень. Більшість пунктів цього документа містять загальноприйняті норми та інтуїтивно зрозумілі для кожного. Проте порядок практичного застосування деяких з них потребує уточнення. Пояснює їх заступниця директора Офісу з антикорупційної діяльності АТ «Укрзалізниця» Наталія Пілецька.

— Розгляньмо правила, за якими співробітники Укрзалізниці можуть робити чи отримувати подарунки. Чому Кодекс регулює таку делікатну сферу людських стосунків?

— Під подарунки можуть замаскувати звичайнісінькі хабарі. Тож Кодекс етики жорстко регламентує обмеження щодо надання та прийняття подарунків і запрошень для співробітників Укрзалізниці, щоб запобігти корупційним ризикам, які при цьому можуть виникати.

— Проте більшість людей отримують подарунки переважно від своїх родичів і друзів та не вважають, що вони можуть бути предметами контролю з боку роботодавця…

— Роботодавець теж так не вважає. Саме тому в Кодексі етики міститься норма про те, що обмеження на приймання подарунків не стосуються тих, які вручають близькі люди. Тобто ніхто не збирається цікавитися презентами або запрошеннями, які співробітники отримують на день народження чи на свята від родичів.

 

В Кодексі враховано, що бувають інші випадки, коли людина отримує матеріальні блага безкоштовно. Наприклад, загальнодоступна знижка на товари чи послуги. Або виграш у лотерею. На ці випадки обмеження, встановлені Кодексом, не поширюються. Проте вони діють щодо інших видів подарунків.

 

— Як саме?

— Обмеження повністю відповідають національному законодавству, згідно з яким посадова особа може отримувати подарунки, що відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність. Проте їхня вартість не може перевищувати розміру одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб в Україні, встановленого на день прийняття подарунка, одноразово (з 1 грудня 2019 р. прожитковий мінімум становить 2102 грн, — прим. ред.).

 

Сукупна вартість таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) упродовж року, не повинна перевищувати двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатної особи на 1 січня того року, в якому прийнято подарунки (отже, у 2020-му можна прийняти подарунків на загальну суму до 4204 грн, — прим. ред.)

 

Але ключовий критерій при визначенні можливості отримання чи надання подарунка або запрошення — це те, що подарунок не може бути мотивацією для використання повноважень співробітника компанії на користь дарувальника. Водночас для працівників, задіяних у процесі закупівель, є додаткові обмеження. Вони не можуть приймати будь-які подарунки або запрошення, крім загальнодозволених, особливо від представників місцевої чи державної влади, ділових партнерів та осіб, що діють від їхнього імені.

— Контроль за сумами отриманих подарунків є особистою справою самого співробітника. Чи потрібно повідомляти про їхнє одержання компанію?

— Передусім дотримання цих вимог має контролювати сам співробітник, оскільки це правила етичної поведінки, встановлені для нього. Водночас компанія також повинна мати інформацію про те, які подарунки та запрошення приймають її працівники. Наразі розробляється оновлена Антикорупційна програма, що також регулюватиме всі нюанси, пов’язані з подарунками та діловою гостинністю. Будуть регламентовані деталі поведінки співробітників: в яких випадках, в який термін, в якій формі працівник має повідомити про подарунок або запрошення, що він отримав або планує надати іншій особі, які дії співробітника у разі отримання недозволених подарунків або запрошень тощо.

— Щоб виконувати правила, їх насамперед потрібно знати...

— Звісно. Загальні правила визначені у Кодексі етики. Детальні процедури після затвердження компанією будуть доводитися до співробітників. Офіс з антикорупційної діяльності проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу. Створять спеціальні навчальні курси, які будуть розміщені на Освітньому порталі Укрзалізниці.

— У житті трапляється безліч несподіваних ситуацій. Що робити, якщо людина не знає, як діяти за тих чи інших конкретних обставин?

— У Кодексі етики, Політиці запобігання та протидії корупції (також є внутрішнім документом Укрзалізниці й розроблена на виконання положень Кодексу щодо нетерпимості до корупції) є відповідна норма. Вона передбачає: якщо співробітник має сумніви щодо будь-якого рішення чи дії, яку має вчинити, та не знайшов відповіді у Кодексі, він повинен самостійно проаналізувати ситуацію, відповівши на питання щодо відповідності дій чи рішень законодавству, Кодексу товариства, ймовірного негативного впливу на компанію, близьке оточення, інші зацікавлені сторони, готовність нести відповідальність за свої дії чи рішення. Якщо після особистого аналізу ситуації сумніви у співробітника не зникнуть, варто проконсультуватися з безпосереднім керівником чи керівником комплаєнсу або Офісу із запобігання корупції.

— Ще одне явище, яке регулює Кодекс етики, — конфлікт інтересів. Чи можна докладніше?

— Це коли приватні інтереси особи перетинаються з інтересами компанії. Наприклад, людина займається закупівлями якогось товару, а її родич працює на підприємстві, яке цей товар виробляє, та бере участь у торгах товариства. Тож виникає спокуса віддати перевагу власним інтересам. А Кодекс етики зобов’язує співробітників уникати таких ситуацій.

— А якщо конфлікт все ж таки виникає?

— Кодекс встановлює, що співробітник має передусім самостійно контролювати власну діяльність на предмет виникнення конфлікту інтересів. І за потреби вживати заходів для його усунення. Якщо ж співробітник не може самостійно врегулювати ситуацію, він повинен звернутися до свого безпосереднього керівника.

— Яка відповідальність працівника за конфлікту інтересів?

— Одразу зазначу, що сам факт наявності конфлікту інтересів ще не є порушенням Кодексу. Трапляються різні ситуації, й людину не можна звинувачувати в тому, що вона — чийсь родич. І якщо співробітник своєчасно у встановленому порядку про такий конф-лікт повідомив і самостійно, або з допомогою керівництва, вжив заходів задля його уникнення, то жодної відповідальності не несе. Вона настає тоді, коли, перебуваючи в ситуації конфлікту інтересів, співробітник не повідомляє про це й ухвалює певні рішення, які можуть бути розцінені як тенденційні.

— Як повинен діяти співробітник, аби уникнути неприємностей?

— Правила управління конфліктом інтересів для співробітників Укрзалізниці також будуть встановлені спеціальним внутрішнім документом. У ньому пропишуть обов’язки співробітника в разі виникнення конфлікту, порядок його дій, обов’язки безпосереднього керівника, відповідальність за неповідомлення про конфлікт інтересів тощо. Цей документ, як і Кодекс, буде доведено до співробітників. Кожен повинен буде підписати декларацію із зобов’язанням повідомляти про конфлікт інтересів.

— Яка відповідальність співробітника за порушення Кодексу етики?

— Компанія, згідно з Кодексом законів про працю України, має право притягнути його до дисциплінарної відповідальності. Закон передбачає два її види — догану та звільнення. Якщо порушення є разовим, зазвичай до працівника може бути застосована догана. Якщо ж вони трапляються регулярно, то компанія отримує право за систематичне порушення внутрішніх нормативів звільнити такого співробітника.

 

Якщо дії працівника порушують також законодавство України, він може бути притягнутий, відповідно, до адміністративної або кримінальної відповідальності.

 

— Що має робити працівник, який став свідком корупційних дій або інших порушень документа?

— Звісно, його обов’язок повідомити про це, використавши один із каналів зв’язку, визначених у Кодексі: номер телефону, електронну адресу, поштову адресу чи особисте повідомлення безпосередньому керівнику або спеціальним підрозділам: Департаменту безпеки, Офісу з антикорупційної діяльності.

Інформація про канали повідомлень розміщена на офіційному сайті товариства. Також надати інформацію про порушення можна, заповнивши форму, розміщену на сайті Укрзалізниці. Система постійно вдосконалюється з метою забезпечення конфіденційності заявників. Посадові особи, котрі працюють із наданою інформацією, несуть відповідальність за її розголошення. Якщо особа підпадає під визначення «викривач» відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», вона підлягає захисту згідно з положеннями Кодексу етики, Політики запобігання та протидії корупції.

Крім того, у зв’язку з прийняттям Закону України щодо захисту прав викривачів, який набрав чинності з 01 січня 2020 р., товариство має впровадити низку заходів для забезпечення конфіденційності інформації про викривачів та їхнього захисту.

— Чи надходять повідомлення про порушення Кодексу етики?

— Так. Їх опрацьовують відповідні підрозділи, до компетенції яких належить той чи інший напрям, за яким надійшло повідомлення. Також вони здійснюють низку заходів, спрямованих на припинення порушення, якщо воно є, та запобігання можливості вчинення у майбутньому подібних порушень.

 


 

Magistral logo

Поширити y соціальній мережіЧи не хочете поділитися своїми думками з цього приводу?