Нова модель структури бухгалтерського та податкового обліку Укрзалізниці

11 грудня 2019, 13:56
Покупайте билеты на сайте Мы официальные партнеры Укрзализныци!
Вікторія СЕЛІВАНОВА, «Магістраль». Фото автора. Інфографіка Олексія ПОСУДІЄВСЬКОГО

Бухгалтерський та податковий облік Укрзалізниці протягом наступних чотирьох років буде централізовано. Нову модель організаційної структури презентувала головна бухгалтерка АТ «Укрзалізниця» Тамара Рябчун на галузевому семінарі-нараді у Харкові. Найбільший інтерес учасників заходу викликали практичні питання майбутнього впровадження. Водночас на нараді розглянули й актуальні зміни у міжнародних стандартах фінансової звітності та у податковому законодавстві, зокрема щодо порядку обчислення та сплати акцизного податку і податку на додану вартість.

 

Про що йдеться?

Концепція централізації бухгалтерського та податкового обліку була схвалена правлінням товариства ще у середині минулого року. Наразі ж Планом впровадження стратегії АТ «Укрзалізниця» на 2019—2023 рр. передбачено відповідні заходи. За чотири роки заплановано створити функціональну вертикаль бухгалтерського та податкового обліку на рівні філій Укрзалізниці. При цьому бухгалтерії виробничих підрозділів регіональних філій та філій будуть ліквідовані. Замість них з’являться обліково-розрахункові групи, які перебуватимуть у штаті Центрів бухгалтерського та податкового обліку, бухгалтерій філій та підпорядковуватимуться їм. Ці обліково-розрахункові групи оброблятимуть первинні документи, вводитимуть дані до автоматизованої системи та передаватимуть скановані копії документів до бухгалтерій галузевих служб. Також згідно з концептом у структурі вертикалі з’являться бухгалтерські служби філій.

Таке реформування організації бухгалтерського обліку товариства переслідує одразу кілька цілей. По-перше, підвищити ефективність управління бізнесом внаслідок стандартизації процесів та організаційної структури. По-друге, забезпечити його прозорість за рахунок підвищення якості облікової інформації, а по-третє, отримувати оперативну інформацію шляхом автоматизації процесів та обліку. Крім того, впровадження сприятиме уникненню дублювання облікових процесів, мінімізації помилок в обліку та звітності, а також зменшенню трудовитрат і поліпшенню продуктивності праці.

 

До єдиного знаменника

Організація процесу централізації масштабна. Наразі розроблені алгоритм впровадження централізації облікових процесів та регламенти взаємодії галузевих служб із підпорядкованими виробничими підрозділами, актуалізований план рахунків бухгалтерського обліку. Підготовлені порядок кодування господарських операцій за рівнями аналітики та перекодування табельних номерів в усіх автоматизованих системах, а також технічні вимоги щодо модернізації АСБО «Фобос». Крім того, визначено перелік першочергових форм (відомостей) звітів для їхнього доопрацювання, узгоджено організаційну структуру та затверджуються і вводяться в дію штатні розписи.

Захiд зiбрав понад 60 провiдних фахiвцiв бухгалтерського облiку Укрзалiзницi

Тамара Рябчун намагалася якомога детальніше роз’яснити всі зміни, що відбудуться за реформування організації бухгалтерського обліку. Так, наприклад, усі відповідні документи обліковим працівникам відтепер необхідно упорядкувати та привести до однакових механізмів та форм роботи з ними.

Як зазначила головна бухгалтерка, до початку злиття баз даних виробничих підрозділів потрібно на рівні галузевої служби чи філії забезпечити єдині підходи всіх бухгалтерських працівників галузевих служб, обліково-розрахункових груп до відображення господарських операцій. Це стосується плану рахунків, номенклатури витрат, номенклатури кодів видів оплати й утримань з неї, порядку кодування дебіторської та кредиторської заборгованості; термінів корисного використання основних засобів та номенклатури ТМЦ тощо. Також необхідно забезпечити централізоване ведення локальних довідників та класифікаторів. Зокрема, довідників контрагентів-підприємств, угод, рівнів аналітики, кодування цехів та матеріально відповідальних осіб.

 

Перші ластівки

Для реалізації централізації обліку насамперед необхідно здійснити технічне забезпечення процесу, доопрацювати та модернізувати АСБО «Фобос». Адже без сучасних інформаційних систем при обробці первинної інформації концентрувати облікові документи в єдиному центрі не вийде. Згідно із стратегією, цей етап триватиме до 2021 р. А саме: потрібно надати обліковим працівникам галузі 3882 одиниці комп’ютерної техніки (нині — 948 одиниць), придбати мережеве обладнання на суму 1,6 млн грн, побудувати та модернізувати канали зв’язку для служб регіональних філій, встановити серверне обладнання тощо. Під час модернізації АСБО «Фобос» варто забезпечити ідентифікацію всіх господарських операцій, залишків за бухгалтерськими рахунками (субрахунками), формування форм (відомостей) у розрізі виробничих підрозділів, а також розмежування повноважень та прав доступу користувачів до введення в систему даних, проведення розрахунків та формування звітності.

Наразі найкраще забезпечені комп’ютерною технікою регіональні філії «Південна залізниця» та «Південно-Західна залізниця» (на 36 %). Тож недивно, що пілотними для впровадження цього проєкту визначені служби локомотивного господарства саме цих філій. Крім того, з кінця 2019 р. централізація облікових процесів здійснюється й у дирекціях залізничних перевезень Південно-Західної.

Наразі за графіком впровадження централізації облікових процесів цей проєкт задіюють у службах матеріально-технічного забезпечення регіональних філій. За прийнятних умов уже на початку наступного року централізоване ведення бухгалтерського та податкового обліку у цих службах впровадять на постійній основі. В усіх інших службах регіональних філій та філіях з наступного року воно розпочнеться поетапно.

 

 

Головна бухгалтерка АТ «Укрзалізниця» Тамара РЯБЧУН:

«Недивно, що нова стратегія організаційної структури функції обліку Укрзалізниці стала головною темою щорічної, вже 25-ї, конференції бухгалтерських працівників галузі. На тлі буденних питань з обліку та аудиту ці зміни потребують більш детальних роз’яснень, адже, незважаючи на поетапне впровадження, у результаті ми повинні скоротити терміни підготовки фінансової звітності, підвищити якість облікової інформації, досягти більш повного та рівномірного завантаження штату облікових співробітників та працювати ефективніше. Пілотні проєкти з централізації, що почали впроваджуватись у локомотивних службах Південної та Південно-Західної магістралей, уже невдовзі дадуть нам змогу на практиці оцінити перші результати нововведень».

 

 

 

 

 

Magistral logo

Поширити y соціальній мережі


Читайте такожЧи не хочете поділитися своїми думками з цього приводу?