26 грудня 2018, 16:07
Відтепер беззбитковість вантажних станцій — наша спільна з бізнесом та місцевою владою справа

Відтепер беззбитковість вантажних станцій — наша спільна з бізнесом та місцевою владою справа

Покупайте билеты на сайте Мы официальные партнеры Укрзализныци!
Рязанцев Андрій

На даному етапі підвищення ефективності роботи Укрзалізниці потребує оптимізації діяльності залізничної інфраструктури. Зважте, майже половина інфраструктури — малодіяльна, а приблизно 65 % потягодільниць є розрахунково збитковими. Протягом двох останніх років фахівці товариства вивчали можливі шляхи підвищення дохідності малодіяльної інфраструктури. Враховуючи результати цієї роботи, у грудні 2018 р. затверджено Порядок проведення рейтинг-аналізу діяльності вантажних станцій.

Врахували думки бізнесу

Відразу зазначу, що головне завдання компанії — максимально «втримати» розгалужену мережу залізничного полотна, що в умовах стабільної економіки сприяє залученню інвестицій в Україну. Також під час підготовки змін до нормативної бази були враховані соціальний та оборонний аспект діяльності компанії.

На початку 2018 р. здійснено аналіз діяльності вантажних станцій, за результатами якого проведено їхнє рейтингування. Аби оптимізувати роботу малодіяльних станцій, Укрзалізниця майже чотири місяці активно працювала з учасниками ринку через їхніх представників: Європейську бізнес асоціацію, Американську торговельну палату в Україні, Українську зернову асоціацію, Український клуб аграрного бізнесу та ін.

Обговорювалися принципи процесу адаптації залізничної інфраструктури до обсягів навантаження та доцільність діяльності окремих станцій. Розрахунки здійснювалися з урахуванням даних, починаючи з 2014 року, кон’юнктури ринку, зокрема прогнозованих обсягів перевезень у 2018—2019 рр. До уваги також бралися перспективи розвитку та модернізації під’їзних колій, чинних фронтів навантаження та підприємств, що є їхніми власниками. Враховуючи результати цієї роботи, у грудні 2018 р. затверджено Порядок проведення рейтинг-аналізу діяльності вантажних станцій.

Малодіяльна чи збиткова станція

Порядком визначені терміни «малодіяльна вантажна станція» та «малодіяльна збиткова вантажна станція».

Малодіяльна вантажна станція — станція, в якої середньодобове загальне навантаження та вивантаження вагонів нижче аналогічного середнього показника усіх вантажних станцій по АТ «Укрзалізниця» та становить менше 10 % від нього.

Малодіяльна збиткова вантажна станція — станція, що відповідає критерію малодіяльної та, за результатами фінансово-господарської діяльності, витрати на її утримання та експлуатацію перевищують доходи, отримані за відповідний період.

Порядок визначає єдиний механізм проведення аналізу вантажних станцій, учасників процесу, умови включення до переліку малодіяльних вантажних станцій і шляхи відновлення їх повноцінного функціонування. Передбачено алгоритм дій щодо закриття станцій та затверджено календарний план-графік проведення цих робіт. Також розроблені форми звітів та визначені терміни їх виконання. Передбачається, що малодіяльні станції визначатимуться два рази на рік за результатами роботи першого та другого півріччя. Черговий розрахунок буде зроблено за результатами другого півріччя 2018 р. Після чого, згідно з Порядком, Укрзалізниця проведе відповідні зміни у статусах вантажних станцій.

Справедливе відшкодування собівартості перевезень

Якщо станція потрапила до переліку малодіяльних, будь-який вантажовідправник має можливість здійснювати подавання/забирання вагонів на такому об’єкті інфраструктури за умови укладання додаткової угоди за окремими тарифами. Документ передбачатиме справедливе ринкове відшкодування витрат, які несе компанія при наданні такої послуги. Відповідно до Порядку вони такі: подавання й забирання вагонів зі станцій, не відкритих для комерційної роботи, — 303,67 грн за 1 вагоно-кілометр з ПДВ; із малодіяльних станцій — 204,46 грн за 1 вагоно-кілометр з ПДВ.

Покрити збитки компанії від малодіяльних станцій можуть місцеві органи влади чи інші стейкхолдери, які зацікавлені у подальшому використанні станції на загальних засадах. В такому разі використовуватиметься інструмент компенсації збитків з місцевих бюджетів, відповідно до процедури, встановленої Законом України «Про залізничний транспорт». За умови відсутності компенсації Укрзалізниця подає документи у зазначеному законом порядку на її закриття.

Якщо малодіяльна вантажна станція за підсумками наступного півріччя забезпечує обсяг навантаження (вивантаження) більший, ніж гранична зона малодіяльності та збитки, отримані у попередньому періоді, відшкодовані в повному обсязі, вона виключається із даного переліку та працюватиме у стандартному режимі.

Висновки

Цей Порядок надає можливість усім учасникам перевізного процесу чітко розуміти та прогнозувати статус вантажної станції, свої видатки, необхідні для обслуговування на цьому об’єкті залізничної інфраструктури. Крім того, документ гарантує єдину процедуру оцінки малодіяльності та прозорість її принципів. АТ «Укрзалізниця» зацікавлене у стабільному функціонуванні своїх клієнтів, тому кожен вантажовідправник відтепер може оперативно впливати на події та будувати стратегію свого розвитку. Разом з тим, віднині забезпечення беззбитковості вантажної станції стає нашою спільною справою. Наступним кроком має бути аналогічна робота з малодіяльними потягодільницями. Відповідні дослідження вже ведуться фахівцями Укрзалізниці.

Нагадаємо, що, за попередніми підрахунками, на базі даних за 2017 р. до статусу малодіяльних потрапило 207 станцій. Відповідні документи на закриття станцій були направлені до місцевих органів влади. Загальна сума збитків від функціонування цих об’єктів у 2017 р. сягнула 413 млн грн. Питома вага малодіяльних станцій у загальній кількості вантажних станцій становила приблизно 20 %, при цьому навантажено і розвантажено ними лише 0,7 % від загальної кількості вантажів.

Magistral logo

Поширити y соціальній мережі



Чи не хочете поділитися своїми думками з цього приводу?