Чому в Укрзалізниці переглядають штатні розписи

Покупайте билеты на сайте Мы официальные партнеры Укрзализныци!

Рішучих дій вимагають нинішні економічні обставини від переважної більшості керівників підприємств в Україні та й в усьому світі. АТ «Укрзалізниця» як одна з найпотужніших компаній у державі має власний перелік антикризових заходів. Серед пріоритетних завдань менеджменту товариства — максимальне збереження колективу. Попри всі економічні труднощі, жоден член великої залізничної сім’ї не опинився за бортом у цей непростий час.

 

Одним зі шляхів оптимізації в компанії обрано напрям скорочення вакансій, що абсолютно не тотожне скороченню людей. Вказівка від 25.05.2020 № ЦЦУП-10/808, якою керівникам регіональних філій та філій було доручено розглянути можливість вилучення вакантних штатних одиниць, не зобов’язує вилучати штатні одиниці, які укомплектовані працівниками, а передбачає лише оптимізацію вакансій. «Медіацентр «Магістраль» детально розібрався в передумовах такого кроку та чи може це позначитися на роботі компанії.

 

Важливе рішення

 

Насамперед розглянемо, що таке штатний розпис. Це — організаційно-розпорядчий документ, який відображає організаційну структуру підрозділу та містить перелік посад, професій, розміри посадових окладів (годинних тарифних ставок) і місячний фонд основної заробітної плати. Він затверджується відповідно до Порядку ведення штатних розписів у акціонерному товаристві «Українська залізниця» та Положення про оплату праці працівників АТ «Укрзалізниця», яке є невід’ємною частиною Галузевої угоди.

Тепер про те, що передбачено вказівкою від 25.05.2020 № ЦЦУП-10/808. Цим документом керівникам регіональних філій та філій було доручено розглянути можливість вилучення вакантних штатних одиниць. При цьому дано завдання врахувати доручення від 13.05.2020 № Ц-3-83/784-20 щодо обмеження прийому на вакантні посади, в якому зазначено, що у разі виробничої необхідності працевлаштування можливе. Тобто жодної заборони на укомплектування штату фактично не було і немає. Для цього керівникам структурних підрозділів необхідно лише підготувати відповідне подання з обґрунтуванням щодо укомплектування посади за рахунок прийому нового працівника або переведення працюючого із зазначенням наявних обсягів роботи, навантаження тощо. А вакантні посади у подальшому для прийому (переведення) таких кандидатів за потреби будуть запроваджені у разі наявності погодження на прийом і якщо керівник достатньо обґрунтує таку необхідність. І це дуже важливо для розуміння ситуації, адже йдеться фактично про прості речі: з’явилися у підрозділу нові завдання, зросли обсяги роботи, є необхідність взяти когось додатково для виконання цих завдань — керівник готує обґрунтування, і питання вирішуватиметься. Тому тут немає місця для нагнітання ситуації, мовляв, як же ми тепер працюватимемо. Рішення щодо доцільності змін у штатному розписі ухвалюватиме насамперед керівник регіональної філії або філії.

 

 

АТ «Укрзалізниця» є соціально відповідальною компанією, одним із пріоритетних завдань якої, окрім забезпечення безпеки руху та охорони праці, є збереження кадрового потенціалу, підвищення добробуту працівників.

 

Чому це важливо

 

Враховуючи ситуацію, що склалася, витрати на персонал у компанії плануються, виходячи із середньооблікової чисельності працівників товариства. При цьому варто зазначити, що 24 % від усіх вакантних посад в Укрзалізниці жодного разу не укомплектовувались. Тобто з певною метою ці штатні одиниці обліковувались, однак працівників на таких посадах ніколи не було. А штатний розпис необхідно формувати та затверджувати, орієнтуючись на обсяги виконуваних робіт для забезпечення технологічного процесу.

Таким чином, аби привести кількість штатних одиниць у відповідність до чисельності працівників, які наразі забезпечують безперебійний процес перевезень, в усіх підрозділах товариства було здійснено інвентаризацію вакантних посад стосовно доцільності їх утримання.

Проведений аналіз встановив низку вакантних посад, які утримуються для суміщення професій (посад), встановлення доплат за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт. Такі вакансії становлять лише приблизно 7 % від загальної кількості. Відтак їх вилучення не може вплинути на порушення норм праці, залучення до роботи у святкові та неробочі дні, надурочний час.

Варто зауважити, що зазначені доплати встановлюються працівникам, які виконують додаткову роботу разом із виконанням своїх безпосередніх обов’язків без звільнення від виконання роботи, передбаченої посадовою (робочою) інструкцією. Водночас необхідно зазначити, що встановлення доплат чітко регулюється трудовим законодавством, а тому отримання додаткової заробітної плати за рахунок вакантних посад потребує обґрунтованих підстав і фактичного виконання працівником тих трудових обов’язків, які передбачені для вакантної посади. За наявності обґрунтованих підстав та фактичного виконання працівником трудових обов’язків за вакантною посадою така посада не буде підлягати вилученню зі штатного розпису.

 

Необхідно розуміти, що вилучення вакантних посад вимагає від керівників усіх рівнів лише виваженого та детального підходу і не порушує трудові права й соціально-економічні інтереси залізничників.

 

 

Посади для сезонних працівників та гостродефіцитні професії — за критичної необхідності

 

Що стосується вакантних посад, потрібних для працевлаштування сезонних працівників, то вони будуть уведені до штатного розпису за умови запровадження сезонних робіт із визначенням їхнього обсягу.

Якщо говорити про гостродефіцитні посади, то це ті, підбір на які здійснюється цілою системою заходів — розміщення вакансії на офіційному вебсайті товариства, інтернет-порталах з пошуку роботи, залучення випускників професійно-технічних навчальних закладів тощо. На підставі аналізу обсягів роботи та плану добору персоналу, що формується з огляду на критичну потребу в укомплектуванні вакантних посад, такі вакансії запроваджуватимуться за рішенням керівництва регіональної філії та філії.

Загалом рішення щодо доцільності введення тих чи інших вакантних посад буде ухвалюватися за наявності фінансово-економічного обґрунтування та запланованих обсягів робіт, саме про це йдеться у вказівці АТ  «Укрзалізниця» від 13.05.2020 № Ц-3-83/784-20.

 

Обґрунтування потреби

 

Для технічного обґрунтування чисельності основних масових професій та трудомісткості виконуваних робіт постійно розробляються професійні стандарти, типові норми часу, нормативи чисельності. Також ведеться навчання та добір працівників основних масових професій відповідно до структурних перетворень у товаристві. Береться до уваги і той факт, що інтелектуальні системи стають невід’ємною частиною транспортної інфраструктури, а розвиток новітніх інформаційних технологій неминуче впливає на виробничі процеси залізничної галузі.

 

Потрібно також розуміти, що у пріоритеті Укрзалізниці залишаються питання, пов’язані з безпекою експлуатації рухомого складу та інфраструктури. Без їхньої реалізації ставиться під загрозу виконання основного статутного завдання товариства — забезпечення безпечних перевезень. Звісно, компанія в обов’язковому порядку виконує базові й соціальні зобов’язання та постійно проводить розробку нормативних документів, розрахунки нормативної чисельності, добір персоналу основних масових професій.

Що ж до соціального діалогу та співпраці з профспілками у цьому питанні, то варто зазначити, що нові процеси, особливо продиктовані економічною кризою, з насторогою сприймаються профспілками. Однак ніхто не заперечує, що АТ «Укрзалізниця» є соціально відповідальною компанією, одним із пріоритетних завдань якої, крім забезпечення безпеки руху і охорони праці, є збереження кадрового потенціалу, підвищення добробуту працівників та престижності роботи в галузі залізничного транспорту, забезпечення соціальних і трудових прав працівників, стабільної та своєчасної виплати заробітної плати в повному обсязі.

Товариство діє на принципах повної господарської самостійності й самоокупності. Відтак несе відповідальність за наслідки своєї господарської діяльності та виконання зобов’язань, самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис, формує облікову політику.

 

Якщо у підрозділу з’явились нові завдання, зросли обсяги роботи, є потреба взяти когось додатково для виконання цих завдань — керівник готує обґрунтування, і питання вирішуватиметься.

 

Підприємство має право самостійно, без погодження з виборним органом первинної профспілкової організації або іншим представницьким органом найманих працівників, визначати та встановлювати чисельність і затверджувати штатний розпис. Тобто це не предмет дискусії, а частина антикризової стратегії, яка допоможе компанії пройти складні часи.

 

Коментарі з місць

Директор регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» Микола Уманець:

«З метою раціонального використання наявного кадрового потенціалу переглянуті вимоги до прийому на роботу кандидатів. Це рішення ніяк не впливає на стабільну роботу регіональної філії. Ми працюємо у чітко злагодженому режимі та своєчасно виконуємо завдання, поставлені керівництвом АТ «Укрзалізниця». У необхідному обсязі здійснюються вантажні перевезення наявних номенклатурних вантажів, забезпечуються пасажирські перевезення у приміському сполученні та в належному стані утримується інфраструктура регіональної філії».

 

Заступниця директора регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» з управління персоналом та соціальної політики Наталія Ліщук:

«Добрий господар завжди проводить ревізію свого господарства, так і підприємство має регулярно перевіряти свій функціонал. Тим паче за нинішніх умов, коли введення карантину, а з тим і повне скасування пасажирських перевезень та скорочення вантажних спричинили економічні труднощі для компанії.

Разом із профільними службами ми розглядаємо штатний розпис, відсортовуємо вакансії на актуальні й неактуальні, колегіально ухвалюємо рішення про те, як краще їх трансформувати.

Насамперед заповнюємо актуальні вакансії за ключовими професіями/посадами шляхом внутрішніх переміщень із числа працівників компанії. Розглядаємо також кандидатів зі сторони, передусім тих, щодо яких маємо зобов’язання відповідно до законодавства та які повністю відповідають професійним і медичним вимогам.

Уважно розглядаємо вакансії, що є базою для доплат. Важливу роль для збереження певних вакансій, звичайно, відіграють обґрунтовані підстави. Що ж до вакансій, які не були своєчасно виведені за попередніх реорганізацій або вичерпали себе з різних причин, — вони зі штатного розкладу вилучаються».

 

Начальниця служби кадрової та соціальної політики регіональної філії  «Донецька залізниця» АТ «Укрзалізниця» Ірина Любімова:

«Незважаючи на поступове відновлення пасажирських і приміських перевезень, залізничники, як і всі українці, ще не скоро оговтаються від наслідків, які спричинила пандемія. Нагадаю, що в найкоротші терміни була розроблена Програма щодо мінімізації впливу COVID-19 на розгалужену діяльність компанії. Зокрема, створено оперативний штаб щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 на Донецькій залізниці. Розроблено та затверджено порядок взаємодії для оперативного реагування на ситуацію, ведеться постійний моніторинг, щодня актуалізується інформація.

Водночас приділяється увага фінансовій стабільності головного перевізника країни. Зокрема, керівництво регіональної філії «Донецька залізниця» докладає всіх зусиль, аби в ході структурних змін, що відбуваються, та під час дії загальнонаціонального карантину не допустити порушення інтересів працівників. Це є для нас пріоритетним питанням. Водночас мусимо забезпечувати чітке та безперебійне функціонування залізничного транспорту в нинішніх складних умовах. А ця діяльність передусім орієнтована на оптимізацію витрат і раціональне використання праці й робочих місць. Так, їхнє скорочення відбувається лише після детального обрахування всіх можливих ризиків та наслідків. Що мається на увазі? По-перше, чітко визначені потреби держави, юридичних і фізичних осіб у пасажирських та вантажних перевезеннях на теперішній час. По-друге, розраховується нормативна чисельність працівників відповідно до сучасних реалій. Нарешті забезпечене оптимальне використання робочого часу згідно з обсягами зайнятості персоналу та встановлено суворий контроль за витратами на оплату праці. Підкреслю, що весь комплекс організаційних і технічних заходів здійснюється згідно з чинним законодавством України».

 

 

 


Поширити y соціальній мережі


Читайте такожЧи не хочете поділитися своїми думками з цього приводу?