Найближчим часом при Українському державному університеті залізничного транспорту (м. Харків) з’явиться рада молодих вчених. По суті, це консультативно-дорадчий орган, створений з метою сприяння реалізації конституційних прав молодих вчених щодо їх участі у формуванні та реалізації наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності університету.

Склад ради  буде сформований установчими зборами із числа представників факультетів УкрДУЗТу, студентів, аспірантів, молодих вчених.