Незалежні консультанти з Deloitte позитивно оцінили впровадження реформи корпоративного управління в АТ «Укрзалізниця»

19 вересня 2019, 10:05

Незалежний консультант — ТОВ «Делойт і Туш» (надалі — «Делойт») — надав Моніторинговий звіт з метою координації виконання Плану дій з корпоративного управління (надалі — ПДКУ) в рамках покращення корпоративного управління та нормативно-правової і законодавчої бази АТ «Укрзалізниця».

Незалежні консультанти з Deloitte підготували Моніторинговий звіт виконання Плану дій з корпоративного управління АТ «Укрзалізниця», який було затверджено Урядом у грудні 2018 р., де високо оцінили реалізацію в компанії заходів щодо покращення корпоративного управління та нормативно-правової бази АТ «Укрзалізниця».

Компанія Deloitte підготувала деталізований звіт, що побудований на основі перевірки імплементації ПДКУ в АТ «Укрзалізниця», аналізі можливих проблем, відповідності виконаних дій рекомендаціям Deloitte. Висновки позитивні: реформа корпоративного управління в компанії впроваджується активно та динамічно, процес імплементації заходів проходить загалом відповідно до графіка. Більша частина завдань ПДКУ є виконаною, інша ж знаходиться в активній фазі виконання. Розроблені та затверджені документи відповідають найкращим світовим практикам корпоративного управління та принципам корпоративного управління ОЕСР, а також не мають особливих протиріч із рекомендаціями консультантів з Deloitte.

Так, за короткий період часу затверджено статут АТ «Укрзалізниця» в новій редакції, порядок відбору голови та членів правління, положення про правління товариства, а також призначено новий склад правління. Крім того затверджено основні засади здійснення державної власності щодо АТ «Укрзалізниця», стратегію товариства на 2019—2023 рр., кодекс етики товариства та план його здійснення, впроваджено механізм для забезпечення виконання рішень правління, антикорупційну політику. Особливо варто відзначити формування незалежної функції внутрішнього аудиту та контролю, яка підзвітна наглядовій раді компанії, призначено керівника, затверджено положення про службу внутрішнього аудиту та робочий план.

До кінця року компанією заплановано, з-поміж іншого, сформувати функції комплаєнсу та ризик-менеджменту, затвердити кодекс корпоративного управління, стратегію з управління персоналом, підготувати робочий план компанії на 2020 р.

Deloitte особливо відмічають, що впровадження Плану дій відбувається у постійній взаємодії з комітетом з корпоративного управління наглядової ради АТ «Укрзалізниця», відповідні питання обговорюються та опрацьовуються на щотижневих робочих нарадах з головою комітету, представниками Уряду, а також відзначають активну роль голови правління компанії у загальній координації процесу.

Нагадаємо, що Deloitte як незалежного та експертного консультанта було залучено до проекту з проведення діагностики системи корпоративного управління та розробки комплексного Плану дій з корпоративного управління для АТ «Укрзалізниця» в листопаді 2018 р. на умовах відкритого тендера. Завдання проекту полягало у виявленні ризиків і слабких місць, що існують у поточній структурі управління компанією, та наданні консультацій щодо їхнього зменшення через реалізацію заходів, спрямованих на досягнення максимального рівня ефективності корпоративного управління в компанії.


Поширити y соціальній мережіЧи не хочете поділитися своїми думками з цього приводу?